Dom Ojca
Kościół
Chrześcijan
Baptystów
w Radomiu

o nas

Kim są baptyści i jaka jest rola kościoła

Kościół Chrześcijan Baptystów w RP

Kościół Chrześcijan Baptystów (Baptyści od greckiego słowa baptizo - co znaczy zanurzać, chrzcić) wywodzi się wprost z XVI-­wiecznej Reformacji Kościoła, wielkiego europejskiego ruchu odnowy duchowej chrześcijaństwa. Pierwsze społeczności Baptystów powstały w 1612 r. w Anglii. Te i późniejsze zbory rodziły się z pragnienia życia zgodnie z nauką Pisma Świętego, na gruncie przeświadczenia o wolności człowieka w wyznawaniu wiary zgodnie ze swoimi przekonaniami.

Na ziemiach polskich Baptyści pojawili się w 1844 r., zakładając pierwszy Zbór w Adamowie k. Pułtuska. Z czasem myśl baptystyczna rozkrzewiła się na cały kraj, wydając owoce w postaci narodzin Kościoła.

Dziś w Polsce żyje p9nad 4000 baptystów w 80 Zborach. Na całym świecie jest 100 milionów chrześcijan baptystów. Kościół Chrześcijan Baptystów w RP należy do wielkiej rodziny wspólnot ewangelicznych, która w kraju skupia ok. 70 tys., na świecie zaś ponad 700 milionów chrześcijan.

Kościół prowadzi działalność misyjno-ewangelizacyjną, charytatywną oraz wydawniczą. Utrzymuje i rozwija stosunki z bratnimi Kościołami w Polsce j na całym świecie poprzez wspólnotę modlitwę wiary i obrzędów kościelnych, wzajemne kontakty, wymianę informacji kościelnych i wydawnictw oraz wzajemną pomoc.

kościół i jego rola

Kościół Powszechny powstał w zamyśle Boga dla skupienia swoich dzieci, wierzących i odrodzonych chrześcijan, wokół osoby Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Celem powołania kościoła jest ukazanie Bożej woli dla świata i przygotowanie go na powtórne przyjścia Chrystusa. Głową Kościoła jest sam Pan Jezus Chrystus.

Kościół nowotestamentowy narodził się z chwilą zesłania Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy na apostołów i uczniów Jezusa zgromadzonych w Jerozolimie, 50 dni po Jego ukrzyżowaniu. Towarzyszyło temu napełnienie mocą Ducha Świętego i obdarzenie charyzmatami (darami Ducha). Od tej pory apostołowie i uczniowie rozeszli się po ówczesnym świecie, głosząc zbawienie przez Jezusa Chrystusa i zakładając wspólnoty chrześcijan.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa Kościół pełnił znaczącą rolę w życiu nawracających się Żydów i pogan, przyprowadzając ich do wyznania wiary przez chrzest oraz nauczając przekazanych przez apostołów zasad wiary i życia. Dzięki silnej wspólnocie i braterskiej miłości, a także odwadze w głoszeniu świadectwa o Chrystusie Zbawicielu, Zbory Boże miały duży wpływ na życie ludzi w krajach basenu Morza Śródziemnego, kształtując obraz przyszłej Europy. Każdy człowiek, który przyjął głoszoną mu Dobrą Nowinę znajdował oparcie i możliwość duchowego wzrostu, będąc przez chrzest włączanym do wspólnoty wierzących, Ciała Chrystusa.

Dzisiaj pomimo zupełnie innych warunków życia człowieka, prawda Ewangelii i moc Ducha Świętego nadal oddziałuje na rzesze ludzi na całym świecie. Znajdują oni spełnienie swoich duchowych potrzeb w kościele, który nadal wypełnia zaplanowane przez Boga posłannictwo. Podobnie jak w pierwszych Zborach, odrodzeni do życia z Panem Jezusem chrześcijanie mogą znaleźć podniesienie duchowe oraz przystęp do Bożej obecności. Są otoczeni miłością i otrzymują wsparcie w codziennych troskach, a przede wszystkim mogą wspólnie cieszyć się obecnością Bożą w swym życiu, oddając cześć swemu Zbawicielowi.
Dane kontaktowe:
Kościół Chrześcijan Baptystów
Zbór w Radomiu
ul. Głowna 12 U3,
Radom 26-600
kontakt@domojca.pl +48 881 632 131
Dane do przelewu:
Zbór Kościoła
Chrześcijan Baptystów
52 1240 1789 1111 0010 9281 9046
Polityka prywatności
© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dom Ojca